Wachten op nieuw toelatingskader Stint

24 januari 2019

Wachten op nieuw toelatingskader Stint

Vier maanden na het drama in Oss, debatteerde de Tweede Kamer dinsdagavond over de Stint. Dit debat spitste zich toe op de vraag of de Stint überhaupt de weg op had gemogen gezien de TNO-bevindingen en: hoe nu verder? In februari komt de minister met een nieuw, tijdelijk toelatingskader voor alle zogenoemde 'bijzondere bromfietsen', waar de Stint ook onder valt. Een besluit over een verplicht rijbewijs wordt daar nog niet in opgenomen, omdat daar eventueel nieuwe wetgeving voor nodig is en dat tijd kost.

Definitieve toelatingseisen komen pas later, omdat daar meer tijd voor nodig is. Er moet gewacht worden op onder meer aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het Kamerdebat was dan ook deels een herhaling van zetten. Kamerleden gingen verder in op de (herijking van) regels voor de categorie bijzondere voertuigen, waaronder ook de Stint was toegelaten. En daarbij de vraag wie had zitten slapen gezien de eerdere negatieve adviezen van onder andere de RDW. Andermaal werd vastgesteld dat er missers in het toetsingskader waren en dat er een gemis aan toezicht was. Dat moet nu beter, zonder innovatie te belemmeren, maar ook een eventuele nieuwe Stint moet voldoen aan alle veiligheidsnormen. Zoveel was duidelijk.

Pas helderheid in februari
Tijdens het debat kwamen tevens zaken zoals ‘veilige routes’, ‘rijbewijs’, ‘helmplicht’ aan de orde. Ook twijfel of een nieuwe versie wel geschikt is voor vervoer van kinderen. De Brancheorganisatie Kinderopvang blijft dan ook in afwachting van het nieuwe tijdelijke toelatingskader dat in februari komt. Pas dan ontstaat zicht of, wanneer en hoe een hernieuwde Stint de weg op mag. En of daarmee dan enkel post of ook kinderen vervoerd mogen worden. En zo ja: onder welke veiligheidsvoorwaarden en regels omtrent personenvervoer.

Dankzij de inspanningen van de gezamenlijke lobby, wordt er in ieder geval een tijdelijk toetsingskader beoogd. Met begrip voor de beoogde zorgvuldigheid, constateert de BK dat een eventuele herintroductie, inclusief wetgeving, wel erg lang op zich laat wachten. Dit leidt tot voortdurende onzekerheid in combinatie met logistiek en financieel ongemak voor de leden.  De brancheorganisatie blijft hierover in overleg met het ministerie.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving Personenvervoer