Nieuwe cao-gerelateerde informatie

11 januari 2019

Nieuwe cao-gerelateerde informatie

Op de website van het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang van FCB is nieuwe cao-gerelateerde informatie beschikbaar.

Het gaat om de vergoedingsbedragen in de Cao Kinderopvang die jaarlijks worden geïndexeerd. Het betreft de vergoedingen voor gebroken diensten, reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen. De vergoedingsbedragen per 1 januari jl. staan hier.

Eerder was de jaarlijks vastgestelde verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer al bekend gemaakt. De pensioenpremieverdeling 2019 staat hier.

Daarnaast zijn de aan het minimumloon gerelateerde salarissen voor instroombanen gepubliceerd. De ID-salarissen per 1 januari jl. staan hier.

Verder zijn er nieuwe veelgestelde vragen toegevoegd aan de pagina met veelgestelde vragen over de cao. Het gaat met name om vragen over:

  • Scholing voorschoolse educatie (zie hier);
  • Geldigheid van voor 1 oktober 2017 behaalde certificaten voor scholing 0-jarigen (zie hier);
  • Het meetinstrument en de doorlooptijd van een gelijkstellingsprocedure (zie hier). Het meetinstrument is een assessment dat onder omstandigheden door de Gelijkstellingscommissie kan worden ingezet bij de beoordeling van een gelijkstellingsverzoek voor een werknemer die een opleidingsachtergrond heeft die niet of niet meer vermeld staat in de kwalificatie-eis (diplomalijst) voor pedagogisch medewerker.
Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao Cao Kinderopvang