Informatie en inspiratie in bijeenkomsten Voorschoolse Educatie

10 januari 2019

Informatie en inspiratie in bijeenkomsten Voorschoolse Educatie

Welke expertise nemen ouders van kinderen in de voorschoolse educaties mee? En wat kunnen wij daar van leren? Tijdens de vier regionale bijeenkomsten over de voorschoolse educatie gingen de deelnemers hiermee aan het werk.

Rob Vergeer zette met een presentatie de landelijke eisen aan voorschoolse educatie overzichtelijk op een rij. Zie hiervoor ook de infographic. Daarna zette Ana del Bario Saiz (AdB Training & Consulting) de deelnemers aan het denken met haar presentatie en opdrachten over partnerschap met ouders. Op inspirerende wijze werd duidelijk dat partnerschap begint met gelijkwaardigheid en wederzijdse communicatie. De dialoog tussen ouders en professionals biedt de basis voor partnerschap in de opvoeding.

Tijdens de afsluitende landelijke bijeenkomst gaf Paul Leseman (Universiteit Utrecht) stof tot nadenken met overtuigende onderzoeksresultaten over het effect van voorschoolse educatie. Ook hield hij de manier waarop we in Nederland de ve hebben georganiseerd tegen het licht. De gedeelde conclusie was dat een eenduidige landelijke financiering voor álle peuters de toegankelijkheid en kwaliteit van de ve aanzienlijk kan verbeteren.

De bijeenkomsten werden ter afsluiting van het Ondersteuningstraject Voorschoolse Educatie georganiseerd door BK, SWN en BMK. Ze vonden eind november en begin december plaats in Amsterdam, Eindhoven, Zwolle, Rotterdam en Utrecht.