Inspirerende POKO over arbeidsmarkt kinderopvang

Inspirerende POKO over arbeidsmarkt kinderopvang

Gisteren vond een inspirerende bijeenkomst plaats voor P&O-/HR-specialisten van leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). Ditmaal stond dit zogenaamde POKO, dat wij een aantal keer per jaar organiseren, in het teken van de krapte op de arbeidsmarkt kinderopvang.

Arbeidsmarkt kinderopvang
Magda Heijtel (directeur bij BK) opende de bijeenkomst. Zij noemde de krapte op de arbeidsmarkt een grote uitdaging voor de sector en nodigde de ongeveer 45 deelnemers uit om vooral ervaringen en kennis uit te wisselen. Vervolgens nam Johan Siegert (adviseur arbeidsmarkt en onderzoek bij FCB) de aanwezigen mee in cijfers over de arbeidsmarkt kinderopvang. Hij ging onder meer in op huidige en verwachte ontwikkelingen rondom het aantal kinderen in de opvang, de werkgelegenheid in de kinderopvang en de in- en uitstroom van personeel. Maar ook op wat werkgevers al doen om personeelstekorten en uitstroom tegen te gaan en welke knelpunten zij op HR-gebied ervaren. Tijdens zijn presentatie peilde Johan via Mentimeter of de aanwezigen moeite hebben bij het vinden van personeel voor hun vacatures, wat de oorzaken zijn voor het niet kunnen vinden van personeel en wat zij doen om personeel te werven en tekorten tegen te gaan. De presentatie van Johan en de uitkomsten van Mentimeter bevestigden het beeld dat we een conjunctuurgevoelige branche hebben; ook bleek dat het voor velen in toenemende mate lastig is om voldoende personeel te vinden (vooral in stedelijke gebieden) en dat we daarbij concurreren met vooral andere kinderopvangaanbieders, andere zorg en welzijn sectoren en het onderwijs. Sommige cijfers die Johan liet zien, staan ook op deze site.

Arbeidsmarktplatform Kinderopvang
Aansluitend vertelde Ramon Rikken (ondernemer in de kinderopvang en namens BK voorzitter van de Cao-tafel Kinderopvang en het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang) over het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang. BK heeft ook zitting in dit platform, dat afgelopen zomer is gestart bij FCB. Ramon vertelde over het ontstaan en het doel van het platform en de organisatorische inbedding ervan. Daarna ging hij in op de activiteiten van het platform en de plannen voor de komende tijd. Zo laat het Arbeidsmarktplatform momenteel onafhankelijk onderzoek doen naar de krapte op de arbeidsmarkt in de kinderopvang en naar het imago van het werken in de kinderopvang. De onderzoeksresultaten worden respectievelijk februari a.s. en april a.s. verwacht. Op basis daarvan kunnen verdere acties worden uitgezet. In de tussentijd wordt alvast gewerkt aan promotie en communicatie, onder andere via voorlichting op beurzen, via de website ‘Kinderopvang, het mooiste werk van de wereld’ en via social media. Ook worden goede voorbeelden verzameld en gedeeld voor het aanpakken van de arbeidsmarktkrapte.

Boeien en binden van personeel
Na een korte pauze ging Piet Vessies (adviseur strategisch HR en innovatie bij AWVN) op prikkelende wijze in op het boeien en binden van personeel. Hoe krijg ik medewerkers (korte termijn) en hoe houd ik ze vast (lange(re) termijn)? Hij daagde de aanwezigen uit om te denken in mogelijkheden en niet in problemen. En hij gaf allerlei voorbeelden, ook uit andere sectoren, van vlakken waarop werkgevers kunnen werken aan het werven en behouden van medewerkers. Ook was er gelegenheid voor de zaal om van gedachten te wisselen over succesvolle wervingen. Piet maakte onder meer duidelijk dat, voor het vinden van personeel, het imago van de branche/organisatie een belangrijk element is, evenals het verplaatsen in de behoeften van medewerkers en het investeren in netwerken. En hij wees erop dat een werkklimaat met zorg en aandacht van leidinggevenden voor de relatie met medewerkers, een belangrijke bijdrage levert aan tevredenheid en betrokkenheid en daarmee behoud van personeel.

Tot slot
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst die in het teken stond van halen en brengen. Suggesties vanuit de zaal waarmee onder andere verder wordt gegaan, zijn: de aansluiting tussen opleidingen en werkveld/arbeidsmarkt en contacten met ROC's; het onderzoeken van combinatiefuncties; signalen van zzp’ers in de kinderopvang.

De presentaties van de sprekers en de uitkomsten van Mentimeter zijn hier te vinden (alleen beschikbaar voor leden; inloggen vereist).