Reactie BK op NOS-steekproef opvangtarieven 2019

Reactie BK op NOS-steekproef opvangtarieven 2019

De NOS hield een enquête naar de opvangtarieven 2019. Hierop reageerden 356 kinderopvangorganisaties van groot tot klein en met landelijke spreiding. Uitkomst van de NOS-steekproef is een uurtarief van 7,47 euro in 2018 dat in 2019 oploopt naar gemiddeld 8,09 euro per uur. Dit is een stijging van 8,3 procent. Het Nibud berekende – op verzoek van NOS – het inkomenseffect bij anderhalf en tweemaal modaal (54.000-80.000 euro per jaar), waaruit de NOS concludeert dat de meeste ouders er op vooruit gaan.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft als volgt op het NOS-onderzoek gereageerd: Als deze steekproef klopt, dan blijkt hier vooral uit dat veel kinderopvangorganisaties hun hogere kosten in 2019 slechts ten dele aan ouders doorberekenen in hun nieuwe tarieven. Als BK hebben we eerder een prognose voor 2019 afgegeven van 12 procent prijsstijging met bandbreedte tussen +8 en +15 procent. Deze spreiding zien we nu ook in de praktijk bij onze leden. De prognose van 12% was een optelsom van 7,3 procent door IKK-BKR maatregelen, 3,8 procent als gevolg van hogere loonkosten/cao en 0,8 procent aan overige kosten/indexatie. De tariefstijging van ruim 8% die naar voren komt in deze NOS-steekproef, ligt dus aan de onderkant van deze bandbreedte.

Intensieve monitoring
Als brancheorganisatie zullen we – samen met een aantal onafhankelijke experts – de kosten en tarieven intensief monitoren en in het voorjaar de resultaten presenteren. Veronderstelling dat we dan een realistisch en compleet beeld (inclusief BSO) hebben van de kosten en tarieven. En ook of de hogere kosten al in de nieuwe tarieven zijn geland. Het is namelijk afwachten of het organisaties lukt om de kosteneffecten voor ouders te beperken. Daarom is het beter om niet te vroeg te juichen of concluderen dat ouders er op vooruitgaan in 2019.

Te vroeg voor conclusies
Bij de reactie aan de NOS is aangetekend dat er kans is op afwijkingen doordat sommige (hogere) tariefstijgingen nog in afronding waren en dus niet in de steekproef zitten. Ook is gewezen op de relatief grote impact van tariefstijgingen voor lage en middeninkomens. Volgens BK is het daarom nog te vroeg om conclusies te trekken. Bovendien wordt pas in de loop van 2019 duidelijk of de nu bekende tariefaanpassingen voor 2019 voldoende zijn om de kosteneffecten te dekken.