Enquête Stint-schorsing: “minder flexibiliteit, meer kosten, minder veiligheid”

29 oktober 2018

Enquête Stint-schorsing: “minder flexibiliteit, meer kosten, minder veiligheid”

Unaniem, zo is – op een enkeling na – de wens te omschrijven van houders om gebruik te maken van een vervoersmiddel als de Stint. Tegelijkertijd is de veiligheidsbeleving bij veruit de meeste organisaties gedaald sinds de schorsing. Wij vroegen naar de impact van de Stint-schorsing en de uitdagingen waar jullie voor zijn komen te staan sinds 2 oktober. Op grote schaal is gehoor gegeven aan onze oproep.

Op basis van de hoge inhoudelijke respons die wij hebben gekregen – meer dan honderd organisaties hebben gereageerd – zijn en blijven wij in gesprek met verschillende experts en partijen, ministerie en politiek. Het belangrijkste doel blijft daarbij onveranderd: veilig, verantwoord en efficiënt vervoer van kinderen.

Resultaten
De resultaten geven in veel gevallen een eenduidig beeld, en dat terwijl het type organisaties dat heeft gereageerd juist heel wisselend is. De verdeling kleine/grote organisaties die gereageerd hebben is vergelijkbaar met ons ledenbestand. Ongeveer 90% van de organisaties die gereageerd hebben, maakten tot 2 oktober jl. gebruik van de Stint. Na de schorsing van de Stint ziet nog altijd een kleine 80% de Stint – al dan niet in aangepaste vorm – als ideaal vervoersmiddel voor veilig en efficiënt vervoer van kinderen.

Financiën
Ongeveer 4 op de 5 organisaties heeft te maken met een (vaak forse) kostenstijging. Ruim de helft van de organisaties met een kostenstijging ziet de kosten voor vervoer met meer dan 5% toenemen als gevolg van duurdere vervoersalternatieven en extra personele inzet. Bovendien rijden reeds aangeschafte Stints nu niet. Veel organisaties hebben de extra kosten voor 2018 zelf op kunnen vangen, maar zullen dat in 2019 door moeten berekenen in de uurtarieven.

Veiligheid
Ruim 65% van de organisaties die hebben meegedaan met de enquête geeft aan dat in hun beleving het vervoer van de kinderen na de schorsing van de Stint minder veilig is geworden. Leden geven aan dat kinderen veel meer moeten lopen en vaak lang moeten wachten, met meer gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Daarnaast is het verkeer in de directe omgeving van de scholen een stuk minder overzichtelijk geworden door de toegenomen drukte met taxi’s, busjes, auto’s, huifkarren en touringcars.

Bredere impact
De impact van de schorsing is niet alleen voor organisaties voelbaar, ook voor de kinderen en het personeel heeft het gevolgen. Veel uitjes zijn geschrapt en de programma’s voor de herfstvakantie zijn komen te vervallen of in ieder geval behoorlijk ingeperkt. Ook de tijd dat personeel kan besteden aan de kinderen is beperkter, waardoor de pedagogische kwaliteit bij organisaties onder druk komt te staan. Ouders vinden het in meerderheid jammer dat er minder uitjes voor de kinderen georganiseerd kunnen worden, maar hebben begrip voor de uitdagingen waar organisaties voor staan. In enkele gevallen hebben organisaties van ouders het verzoek gehad geen Stints meer te gebruiken voor het vervoer van hun kinderen.

Algemeen Overleg 1 november
Op donderdag 1 november vindt van 18.00 tot 21.00 uur het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van de vaste commissie Infrastructuur & Waterstaat (I&W) plaats over de Stint. Om het debat goed te kunnen volgen, sturen wij u hierbij nogmaals de schriftelijke antwoorden van de minister op de 66 gestelde vragen. U kunt het debat live volgen op de website van de Tweede Kamer.

Gerelateerde dossiers Ondernemerschap Personenvervoer