Cao 2018-2019 en nadere informatie modernisering kwalificatie-eis

Cao 2018-2019 en nadere informatie modernisering kwalificatie-eis

De tekst van de Cao Kinderopvang 2018-2019 is gereed. Daarmee is ook alle informatie beschikbaar over de modernisering van de kwalificatie-eis voor Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster.

Deze informatie en de nieuwe cao-tekst staan in het dossier over de Cao Kinderopvang op de website van FCB. Op onze eigen site staat de tekst van de Cao Kinderopvang in het dossier cao-teksten onder Arbeidszaken & CAO.