Reactie op zorgen rond teruglopende vaccinatiegraad in Nederland

12 september 2018

Reactie op zorgen rond teruglopende vaccinatiegraad in Nederland

Als Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) onderschrijven we de zorgen rond de vaccinatiegraad en hebben we begrip voor recente oproepen tot een stringenter vaccinatiebeleid in Nederland. Want – ook in de kinderopvang – hebben we te maken met de gevolgen van een zorgelijk teruglopende vaccinatiegraad met grote regionale verschillen, bijbehorende informatie-problematiek rond inentingen en onrust bij ouders.

Deze problematiek speelt niet specifiek bij kinderopvang, doch ook op scholen, sportverenigingen, speeltuinen en op andere plekken waar kinderen bij elkaar komen. Dit heeft dus impact op de volksgezondheid van ons allemaal.

De volksgezondheid is dan ook een overheidsaangelegenheid en als brancheorganisatie scharen wij ons achter het overheidsbeleid dat is gebaseerd op langjarige wetenschappelijke bevindingen. Gevalideerde uitkomsten tonen aan dat inenten – vanuit het perspectief van volksgezondheid, alsmede vanuit gemeenschappelijk belang – is te prevaleren boven erkende, doch minimale risico’s die samengaan met preventieve vaccinatie.

Hoewel wij als brancheorganisatie in principe staan voor keuzevrijheid, dienen ouders zich bewust te zijn van de sociaalmaatschappelijke gevolgen en de gezondheidsrisico’s van hun keuze, ook voor hun eigen kinderen. Inenten doe je namelijk niet alleen voor jezelf, maar ook ter bescherming van anderen. Verplichten is echter niet de route die we op willen; overtuigen wel.

Als Brancheorganisatie Kinderopvang adviseren we daarom dat de overheid vooraleerst duidelijker communiceert en beleidsmatig helderheid verschaft ter bescherming van de Nederlandse volksgezondheid. Bij dit overheidsbeleid zullen wij ons als organisatie volledig blijven aansluiten.

In het dossier ondernemerschap is een Q&A opgenomen. U dient hiervoor in te loggen op onze website.