Motie verhoging maximum uurtarieven verworpen

10 juli 2018

Motie verhoging maximum uurtarieven verworpen

Op de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces, afgelopen donderdag, zijn op de valreep nog drie moties in stemming gebracht die volgen op het ontwerpbesluit voor de fiscaal maximum uurtarieven voor 2019. Alle drie de moties zijn verworpen.

De belangrijkste van deze drie moties was de motie van GroenLinks kamerlid Lisa Westerveld, die de regering verzocht de maximum uurprijs van de kinderopvangtoeslag te verhogen. Dit naar aanleiding van het onderzoek van Bureau Buitenhek, waaruit duidelijk naar voren komt dat de geraamde stijging van 4,9% door het ministerie niet voldoende blijkt om de kosten van de nieuwe BKR te compenseren.

Het was voor de Tweede Kamer de laatste mogelijkheid om bij de staatssecretaris een redelijke compensatie voor de nieuwe BKR, die per 2019 in gaat, via de verhoging van de maximum uurtarieven af te dwingen. De uitslag van de stemming is dan ook teleurstellend.

De ingediende motie is hier terug te lezen, alsook de stemmingsuitslag.