Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief afwegingskader gereed

02 juli 2018

Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief afwegingskader gereed

Wij hebben eerder bericht over de aanpassing van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met het zogenaamde “afwegingskader”. Dit afwegingskader is nu ingevuld voor de kinderopvang en opgenomen in een verbeterde meldcode Kindermishandeling.

Waarom het afwegingskader in de verbeterde meldcode?
Omdat problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling vaak lange tijd speelt, is de zogenaamde “radarfunctie” ontwikkeld bij Veilig Thuis.
Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals signalen van ernstige acute of structurele onveiligheid melden bij Veilig Thuis. Het afwegingskader helpt professionals bij het bepalen of daar sprake van is. 

Het doel van de verbeterde meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Afwegingskader ingevuld voor de kinderopvang
Het afgelopen half jaar is er in een werkgroep bestaande uit aandachtsfunctionarissen werkzaam in gastouderopvang, bso en dagopvang, vertegenwoordigers van BK, BMK en SWN en BOinK, gewerkt aan de verbeterde meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang. Daarin staat het welbekende stappenplan met in stap vier en vijf het nieuwe afwegingskader. Het afwegingskader is branchespecifiek ingevuld voor de kinderopvang.

Net als voorheen bestaat het gehele protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedag voor kinderopvang uit drie delen:

  • deel 1: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie
  • deel 2: meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker
  • deel 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Hoe de verbeterde meldcode en het afwegingskader te gebruiken
Het gebruik van de meldcode inclusief afwegingskader is vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht. De periode tot 1 januari 2019 is bedoeld voor de implementatie en ook, zoals het ministerie van VWS het omschrijft, om te oefenen met de meldcode inclusief afwegingskader.
Informatie over activiteiten/bijeenkomsten in het kader van de implementatie van de verbeterde meldcode volgt nog. BOinK is in dit traject projectleider, in samenspraak met BK en BMK.

Download hier de Word versie.

Gerelateerde dossiers Meldcode kindermishandeling