Druk bezochte ledenvergadering BK: cao onderhandelaars akkoord aangenomen!

22 juni 2018

 Druk bezochte ledenvergadering BK: cao onderhandelaars akkoord aangenomen!

Gisteren kwamen zo’n 150 leden van Brancheorganisatie Kinderopvang bijeen in Antropia. In de ochtend werd uitgebreid van gedachten gewisseld over het IKK proces van de afgelopen jaren en meer in het bijzonder over de nieuwe BKR.

In de middag presenteerde de onderhandelingsdelegatie het akkoord dat recent werd bereikt met de bonden en de andere werkgeverspartij, BMK. Ruim 80% stemde voor. Volgende week wordt bekend of de cao definitief wordt als ook de medewerkers hebben kunnen stemmen.

Jeroen Nusteling, Magda Heijtel, Carlien Langelaan en Esther Zijl namen afscheid als bestuurslid. Verwelkomd als nieuwe bestuursleden werden: Muriëlle Springer, Mark Siep, Huber Achterberg en Hans Beekman.

Tot slot werd afscheid genomen van Heidy Knol als directeur. Zij gaat met haar gezin in de VS wonen. Na de zomer start Magda Heijtel als haar opvolger.

Een foto impressie vindt u hier.

Het uitgebreide verslag volgt spoedig.