Antwoorden op Kamervragen staan ver van de praktijk

12 juni 2018

Antwoorden op Kamervragen staan ver van de praktijk

Gisteren verscheen een brief van staatssecretaris Van Ark waarin ze antwoordt op vragen van VVD Kamerlid Nijkerken-De Haan. De antwoorden leveren bij de Brancheorganisatie Kinderopvang vooral verbijstering op omdat ze zover afstaan van de praktijk die onze leden ervaren.

Er wordt in de sector een toenemend en nijpend tekort aan pedagogisch medewerkers gevoeld. Er wordt in de brief van de staatssecretaris verwezen naar een rapport van de ROA. In dat rapport wordt niets over kinderopvang geschreven, alleen over de pedagogische sector in algemene zin, waaronder bijvoorbeeld het brede onderwijsveld en de sport.

Feit is dat er 2500 medewerkers extra nodig zijn om de nieuwe BKR in te voeren. Die kunnen natuurlijk niet uit de BSO gehaald worden, daar is namelijk al een tekort. Bovendien weten wij allemaal dat de invoering van de nieuwe BSO-BKR wellicht extra kinderen per medewerker gaat opleveren (als je al de kinderen en de vierkante meters hebt), maar er blijven geen pedagogisch medewerkers over. En al zou dat zo zijn, dan verdwijnen deze zonder meer naar alle openstaande BSO vacatures en kan je ze dus niet inzetten voor de dagopvang.

In de brief wordt gesteld dat het besluit om de BKR maatregel uit te stellen was genomen om organisaties meer tijd te geven mensen te werven. Dit is echter niet correct: het was met als doelstelling om onderzoek te kunnen doen naar de financiële gevolgen van deze maatregel. Het tekort op de arbeidsmarkt was een jaar geleden nog helemaal geen vraagstuk.

En dan tot slot: we zijn een marktsector en dus verantwoordelijk voor ons eigen arbeidsmarktbeleid, zo stelt de staatssecretaris. Dat kan dan wel zo zijn, maar we zijn als sector meer dichtgeregeld dan menig publieke sector en lijken steeds minder eigen regelruimte te hebben als ondernemers. Dus: wel de lasten en niet de lusten?

Wij zullen later deze week onze uitgebreide reactie op deze Kamerbrief aan SZW sturen en uiteraard delen op onze site.