Pas op de plaats kwaliteitsoordeel

01 mei 2018

Pas op de plaats kwaliteitsoordeel

Per 12 april 2018 is het ‘In-één-oogopslag’ principe van start gegaan. Dit is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD op een opvanglocatie en staat in het landelijk register kinderopvang (LRK). Naast ‘In-één-oogopslag’ zou er ook een kwaliteitsoordeel komen, zo was toegezegd door de minister. In haar brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat het kwaliteitsoordeel, zoals toegezegd door haar voorganger, er voorlopig nog niet komt. Ze maakt een pas op de plaats om eerst het ‘In-één-oogopslag’ principe en de doorontwikkeling ervan te evalueren en te zien of een kwaliteitsoordeel nog van toegevoegde waarde is.

De Brancheorganisatie Kinderopvang pleit voor de doorontwikkeling van het toezicht: van vinkjeslijst naar meer op hoofdlijnen. Als die lijn wordt doorgezet zou een kwaliteitsoordeel daar goed in kunnen passen. De BK kan zich vinden in nu een pas op de plaats maken en investeren in het nieuwe toezicht zoals de bedoeling was van IKK.

De Kamerbrief is hier te lezen.