Petitie ‘Kom op voor Kinderopvang’

Petitie ‘Kom op voor Kinderopvang’

Actiegroep ‘Kom op voor Kinderopvang’ is een petitie gestart om aandacht te vragen voor één van de maatregelen uit de nieuwe Wet IKK. De actiegroep maakt zich grote zorgen om de impact die de BKR maatregel zal hebben op de toegankelijkheid van kinderopvang in Nederland. De Brancheorganisatie Kinderopvang onderschrijft de oproep die door de actiegroep wordt gedaan.

In de brief die de initiatiefnemers hebben gepubliceerd leggen ze uit dat de verzwaring in kosten door deze maatregel vooral voor kleine en middelgrote organisaties niet te dragen zal zijn. Hierdoor liggen, volgens de actiegroep, nieuwe bezuinigingen en faillissementen op de loer, prijzen moeten fors omhoog en de baanzekerheid van medewerkers komt onder druk te staan.

Het Algemeen Dagblad besteedt vanmorgen ook aandacht aan de zorgen van ‘Kom op voor Kinderopvang’. Woordvoerder van de actiegroep, Erik Vlutters van De Kleine Wereld, legt uit in het artikel dat de prijzen soms wel 15 tot 20 procent omhoog zullen gaan, zonder dat duidelijk is of deze maatregel een kwaliteitsverhoging betekent. Het volledige bericht in het AD is hier terug te lezen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich al langere tijd grote zorgen over de impact van de BKR op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de kinderopvang. Vorig jaar pleitten wij al voor uitstel van de maatregel en hebben wij door Bureau Buitenhek onderzoek laten doen naar de effecten van IKK. Dat onderzoek is hier terug te vinden.

Wij hebben, zoals wij vorige week al meldden op onze site, naar aanleiding van het rapport van het ex-ante onderzoek naar de BKR samen met andere branchepartijen het initiatief genomen om een aanvullend praktijkonderzoek te laten uitvoeren door Bureau Buitenhek. De effecten van de BKR in de praktijk komen namelijk onvoldoende naar voren in het SEO onderzoek, dat uitgaat van een theoretisch model. Het praktijkonderzoek is inmiddels van start gegaan, de resultaten hiervan worden in mei verwacht. 

Door hier te klikken komt u direct bij de petitie.

Politiek & Wetgeving IKK