Tweede Kamer vergadert over kinderopvang, onder meer nieuwe BKR

13 april 2018

Tweede Kamer vergadert over kinderopvang, onder meer nieuwe BKR

Gisteren was het Algemeen Overleg (AO) Kinderopvang van de Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het was het eerste AO met de nieuwe staatssecretaris Van Ark (VVD). De staatssecretaris maakte duidelijk dat ze zich ten doel heeft gesteld het belang van kinderopvang verder te promoten dan alleen als arbeidsmarktinstrument. Goed nieuws, wat BK betreft!

De Kamerleden stelden de staatssecretaris vragen over diverse onderwerpen die kinderopvang aangaan. Zo heeft ze ten aanzien van het vaste gezichten criterium en de drie-uursregeling gezegd dat het oordeel van de toezichthouder belangrijk is om situationeel en in het belang van de kinderen te oordelen over situaties in de praktijk.

De convenantpartijen hadden de woordvoerders gevraagd het onderzoek niet nu te bespreken, maar te wachten tot het praktijkonderzoek is afgerond. Dat werd door woordvoerders gerespecteerd.

Naar aanleiding van een aantal vragen over dit onderwerp heeft de staatssecretaris het volgende gezegd:

  • Het BKR ex-ante onderzoek is goed en conform afspraken uitgevoerd
  • De uitkomsten van het onderzoek komen overeen met de eerder geraamde  kinderopvangtoeslagverhoging van 4,6%
  • De maatregel kan per 1 januari 2019 ingaan zoals afgesproken
  • Ze wacht met belangstelling het praktijkonderzoek van veldpartijen af, gaat daarover met ze in gesprek en informeert de commissie daarover.

Het praktijkonderzoek wordt momenteel door Buitenhek uitgevoerd in opdracht van convenantpartijen BK, BMK, BOinK en SWN. Met onderzoeksbureau SEO (dat het ex-ante onderzoek heeft uitgevoerd) is afgesproken dat Buitenhek hun dataset kan gebruiken, om een goede vergelijking mogelijk te maken, mits de onderzochte organisaties toestemming geven. Gisteren riepen we organisaties op zich te melden als ze hadden meegewerkt aan het SEO onderzoek en toestemming willen geven. Dit bericht vind je hier.

Eerdere berichtgeving van BK over het SEO onderzoek vind je hier.
De brief van BK aan de woordvoerders kinderopvang vind je hier.
De verzamelbrief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer vind je hier.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving IKK