Praktijktoets BKR

12 april 2018

Praktijktoets BKR

Een aantal van onze leden heeft deelgenomen aan het SEO onderzoek naar de kosteneffecten van de aanpassing van de BKR ratio voor de dagopvang vanaf 2019.
Zoals u weet hebben BK, BMK, SWN en BOinK aangedrongen op een praktijktoets van de onderzoeksresultaten. Zie daarvoor onder andere ons nieuwsbericht en het nieuwsbericht op Kinderopvangtotaal.

De opdracht voor de praktijktoets is inmiddels verstrekt aan Bureau Buitenhek en SEO heeft toegezegd volgende week alle deelnemers toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van de contact- en onderzoeksgegevens.

Indien u heeft deelgenomen aan het SEO onderzoek en ons wil helpen om de effecten in de praktijk te toetsen  kunt u dat per mail aan SEO laten weten via enquete_kinderopvang@seo.nl met een cc aan info@buitenhek.nl. Buitenhek zal dan de door SEO berekende kosteneffecten per locatie aan de betrokken leden terugkoppelen inclusief de aanpak voor de praktijktoets.

Uiteraard houden we u op de hoogte van het vervolg.