Toelichting eindbod BK

28 maart 2018

Toelichting eindbod BK

In aanvulling op het interview met Ramon Rikken over de gestrande CAO-onderhandelingen dat wij gisteren publiceerden, geven wij hieronder een weergave van de toelichting die BK afgelopen maandag heeft gegeven op haar eindbod.

Een eindbod is een niet onderhandelbaar voorstel om tot een CAO te komen dat alle partijen neutraal, negatief of positief aan hun leden kunnen voorleggen. Wij zijn daartoe bereid. Waarom niet onderhandelbaar? Omdat alle mogelijke concessies er onderdeel van uit maken. Dat zijn er acht: (1) we accepteren de 37,5 uur*, (2) we laten de default** los, (3) de 37,5 uur geldt voor élke onderneming die géén eigen regeling heeft, (4) ondernemingen die wel een eigen regeling hebben, moeten daarover desgevraagd heronderhandelen met OR/PVT/personeel, (5) er komt een studie naar de hoogte van de 37,5 uur, (6) er wordt bij deze studie een extern deskundige ingezet, (7) hoe een gelijk speelveld gerealiseerd kan worden, wordt onderwerp van de studie en (8) de uitkomst daarvan kan gevolgen hebben voor ondernemingsregelingen. Aan die acht concessies gaan we niets meer toevoegen en daarom hebben we ervoor gekozen een eindbod te formuleren, waarvan de bereikte overeenstemming op de andere onderwerpen deel uitmaakt. We doen dat met het oogmerk om een CAO tot stand te brengen. Lukt dat niet dan zullen we ons eindbod weer intrekken en zijn de eerder gedane concessies van tafel.

* Per fte per jaar op vestigingsniveau.
** De term ‘default’ is tijdens de onderhandelingen gebruikt voor een regeling die alleen geldt als er geen ondernemingsregeling tot stand komt.

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao Cao Kinderopvang