Onderzoeksresultaten ex-ante onderzoek BKR bekend

Onderzoeksresultaten ex-ante onderzoek BKR bekend

Vorig jaar heeft Brancheorganisatie Kinderopvang Bureau Buitenhek onderzoek laten doen naar de kosteneffecten van de nieuwe BKR in het kader van IKK. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft toenmalig minister Asscher besloten de maatregel met een jaar uit te stellen en nader onderzoek te laten doen. SEO heeft dat onderzoek - en het onderzoek naar de kostprijs in de kinderopvang - gedaan. Wij hebben u daar eerder over bericht.

Vrijdag heeft staatssecretaris Van Ark de resultaten van dit onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het onderzoek blijkt een gemiddeld kosteneffect van 4,7%. Dit is min of meer gelijk aan wat er eerder macro is geraamd door SZW. Dat is lager dan uit het onderzoek van Buitenhek kwam vorig jaar. Dit kwam gemiddeld op 7,6% uit.

Het onderzoek van SEO is gedegen uitgevoerd, maar is gebaseerd op een theoretisch model dat geen of maar in beperkte mate rekening houdt met allerlei praktijkzaken zoals groepsindelingen (o.a. 2 stamgroepen, 2 vaste gezichten). Ook frictieleegstand en praktische belemmeringen ten aanzien van groepsruimten en groepsindelingen zijn niet of nauwelijks meegenomen. Wij zijn van mening dat een praktijkonderzoek een ander beeld zou hebben gegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat er een grote spreiding in de kostenverhoging is. Bijna 600 organisaties krijgen te maken met een verhoging van meer dan 10% en een nog groter aantal heeft niet voldoende aan het fiscaal maximum, namelijk elke organisatie met een kostenstijging van meer dan 4,68%.

BK pleit nu voor een praktijktoets van het onderzoek van SEO. Aangezien dat geen onderdeel uitmaakte van de opdracht van SEO hebben convenantpartijen aangeboden dit zelf te doen en te bekostigen. Daarnaast hebben we afgesproken met elkaar in overleg te gaan over mogelijke oplossingsrichtingen voor de grote spreiding die uit het onderzoek blijkt.

Het BKR-onderzoek van SEO vind je hier
De brief van staatssecretaris Van Ark over het onderzoek aan de Kamer vind je hier
Het onderzoek van Buitenhek (mei 2017) vind je hier