Vragen aan DUO over personenregister

14 maart 2018

Vragen aan DUO over personenregister

Van veel leden hebben we inmiddels signalen ontvangen over problemen met inschrijven en koppelen in het Personenregister Kinderopvang. Veel van deze signalen hebben betrekking op VOG’s die afgekeurd worden, bijvoorbeeld omdat het gaat om personen die nog niet continu gescreend worden, omdat zij in dienst zijn bij een overkoepelende organisatie. Naar aanleiding van deze signalen hebben we een aantal vragen voorgelegd aan DUO, onder andere over de kosten van nieuwe VOG aanvragen. Zodra wij de antwoorden ontvangen hebben, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Voor inhoudelijke vragen over het personenregister kunt u contact opnemen met DUO. Mocht u een signaal willen afgeven over het personenregister, dan kunt u deze per e-mail versturen naar het bureau via informatie@kinderopvang.nl.