Taaleis IKK en taaleis Voorschoolse educatie: overeenkomsten en verschillen

06 maart 2018

Taaleis IKK en taaleis Voorschoolse educatie: overeenkomsten en verschillen

Pedagogisch medewerkers moeten uiterlijk per 1 januari 2023 taalniveau 3F hebben voor mondelinge taalvaardigheid. Pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie moeten hier al eerder aan voldoen. Bovendien moeten zij ook voor leesvaardigheid beschikken over niveau 3F.

Bij de helpdesk komen veel vragen binnen over de taaleis IKK en de taaleis ve, en hoe je kunt aantonen dat je medewerkers eraan voldoen. Op basis van de vragen hebben we een handzaam overzicht gemaakt.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie IKK