Personenregister werkt nog niet vlekkeloos

02 maart 2018

Personenregister werkt nog niet vlekkeloos

Gisteren is het Personenregister Kinderopvang van start gegaan. Gedurende de dag ontvingen wij van diverse leden signalen dat er problemen waren met de inschrijving en koppeling in het personenregister. Zo konden medewerkers en organisaties niet inloggen en was de site erg traag of liep deze vast. We hebben deze signalen meteen doorgegeven aan DUO. Naar aanleiding daarvan heeft DUO een aantal acties ondernomen, waaronder een banner op de inschrijfpagina met de mededeling dat de inlogproblemen zich voordoen bij Internet Explorer en niet bij andere browsers en dat er alles aan gedaan wordt om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Uiteraard blijven we de invoering scherp monitoren.