Nieuwe informatie babyscholing en Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

12 februari 2018

Nieuwe informatie babyscholing en Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

FCB heeft een servicedocument gemaakt met een toelichting op de criteria waaraan scholing voor het werken met 0-jarigen moet voldoen. Ook de procedure voor het beoordelen van die scholing staat daarin. Het overzicht van goedgekeurde scholing voor het werken met baby’s is uitgebreid. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast staat op de website van FCB een nieuw document met veelgestelde vragen over de kwalificatie-eis voor de Pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Er geldt een overgangsregeling om een bewijs te halen van gevolgde scholing: ‘Voor de (kandidaat)werknemer die voldoet aan B, m.u.v. het bewijs van gevolgde scholing, én voor 1- 1-2019 wordt aangesteld in functie waarop deze kwalificatie-eis van toepassing is geldt een overgangstermijn van twee jaar, met einddatum 01-01-2021, om aan de eis van de gevolgde scholing te voldoen.’
Klik hier voor de veelgestelde vragen over de Pedagogisch beleidsmedewerker /coach.

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao Beleid & Kwaliteit IKK