Brief knelpunten Personenregister

07 februari 2018

Brief knelpunten Personenregister

Zoals afgelopen donderdag op onze ledenbijeenkomst reeds aangekondigd vindt u hier de brief die wij hebben verstuurd aan SZW en GGD GHOR waarin wij onze zorgen kenbaar maken over een aantal knelpunten omtrent de invoering van het personenregister. Met name de timing – en dat hebben we al meerdere keren aangegeven – is een belangrijk knelpunt. De overgangsperiode die geldt voor medewerkers die nu al in de continue screening zitten, geldt niet voor de nieuw toe te treden groep: stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen. Evenals andere personen die tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn in een kindcentrum of bij een gastouder. Vooral voor grotere organisaties (waar het vaak om een grote groep mensen gaat) is het niet haalbaar om op 1 maart a.s. of direct daarna deze mensen te laten inschrijven en te koppelen, terwijl het personenregister pas op 1 maart a.s. open gaat.

Inmiddels vinden er gesprekken plaats met zowel SZW als GGD GHOR daarover. Zodra er meer bekend is hierover laten we dat uiteraard weten.

Een advies dat we onze leden in ieder geval willen meegeven op voorhand is: zorg in ieder geval dat de verklaringen omtrent gedrag op orde zijn per 1 maart a.s., ook als inschrijving en koppeling (nog) niet gelukt zijn. Voor de personen die nog niet continu gescreend worden, geldt dat de VOG op het moment van inschrijven niet ouder dan twee maanden mag zijn.

Overigens is DUO op dit moment, mede op aandringen van ons, bezig met het opstellen van een uitgebreide(re) FAQ met een aantal praktijkgerichte veel gestelde vragen. We laten het weten als deze FAQ beschikbaar is.