Invoering Directe Financiering uitgesteld

07 februari 2018

Invoering Directe Financiering uitgesteld

De Staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, heeft in een brief aan de Tweede Kamer gisteren bekend gemaakt dat de beoogde invoering van Directe Financiering met een jaar wordt uitgesteld. Zij heeft dit besloten na overleg met andere betrokken bewindslieden van onder andere OCW en Financiën.

Haar motivering is dat in het Regeerakkoord zorgvuldigheid genoemd is als voorwaarde voor de invoering van een nieuw financieringssystematiek en dat ze daarom een jaar extra de tijd neemt voor de uitwerking en voorbereiding. De geleidelijke invoering die gepland stond per 1 januari 2019 schuift hierdoor in elk geval een jaar op. Zij zal de Tweede Kamer in het voorjaar van 2018 verder inlichten over haar plannen voor de financiering van de kinderopvang.

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt dit een verstandig besluit. Wij hebben eerder aangegeven de tijdsplanning krap te vinden. Het gaan dan niet alleen om het wetgevingstraject, maar ook gezien de omvang van het ICT traject, dat verre van voltooid is, is extra tijd geen overbodige luxe.

De brief van de Staatsecretaris vindt u hier.