Update IKK documenten

26 januari 2018

Update IKK documenten

Het schema met de 21 maatregelen IKK en het document Maatregelen per 1 januari 2018 hebben weer een update gekregen. De meest recente ontwikkelingen en informatie zijn verwerkt:

  • Cao-partijen hebben een aantal zaken in servicedocumenten uitgewerkt;
  • De onderzoeken naar de BKR en Kostprijs zijn inmiddels van start gegaan;
  • Het Leerplein Kinderopvang is onlangs operationeel geworden;
  • Brancheorganisatie Kinderopvang monitort de komende tijd de toetsingspraktijk, met name met betrekking tot de uitleg van de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium.

Het geactualiseerde overzicht van de maatregelen per 1 januari 2018 vind je hier.
Het schema met alle 21 maatregelen is voor leden beschikbaar bij de documenten in het dossier IKK (inloggen vereist).