Overmacht en het Vaste Gezichten Criterium

18 januari 2018

Overmacht en het Vaste Gezichten Criterium

Onlangs werd uit een gezamenlijke notitie van GGD GHOR en VNG duidelijk dat GGD inspecteurs het altijd als een overtreding zullen aanmerken wanneer – om welke reden dan ook-  geen vast gezicht aanwezig is voor één of meerdere kinderen. GGD GHOR adviseert de inspecteurs nadrukkelijk om de omstandigheden goed en volledig in het rapport op te nemen.
Dat is van groot belang, omdat de omstandigheden door de gemeente meegewogen worden bij de beslissing óf handhaving wordt ingezet en welke handhaving dat dan is. De inspecteurs moeten zorgen voor een zo volledig mogelijke beschrijving en zo nodig doorvragen over de situatie/achtergrond.

Als houder kun je hierin ook zelf een actieve rol hebben. Suggesties zijn:

  • Je kunt beschrijven hoe je structureel probeert te voldoen aan het vaste gezichten criterium en welke stappen je onderneemt wanneer dat onverhoopt niet lukt.
  • Zorg ervoor dat je in de fase van hoor en wederhoor en via de schriftelijke zienswijze duidelijk aangeeft waarom een calamiteit, verlof of ziekte leidde tot een overmachtssituatie en dat het gegeven de omstandigheden niet verwijtbaar is dat de vaste kracht op die dag niet werkzaam was. Benoem bijvoorbeeld de eerste ziekmeldingsdatum en de acties die je hebt gedaan om een andere vaste kracht in te zetten, en waarom dat (nog) niet gelukt was.
  • Je kunt ook aangeven dat er in ieder geval wel een vaste flexkracht is ingezet of iemand van een andere groep die de kinderen goed kent.
  • Ook heeft iedere werknemer recht op verlof; je hebt als houder niet de mogelijkheid om een andere vaste kracht te verplichten om buiten haar vaste werkdagen (extra) te werken.

Je kunt op die manier actief bijdragen aan de volledigheid van de informatie die de gemeente krijgt om te beoordelen of er sprake is van overmacht en hoe je als houder daarin hebt gehandeld.

Overigens heeft Tamara van Ark in het begrotingsdebat in de Tweede kamer aangegeven dat deze strikte uitleg van het Vaste Gezichtencriterium niet de bedoeling is geweest, en dat ze hierover met GGD GHOR en VNG in gesprek gaat. Zodra hierover meer bekend is, laten we dat weten.

Gerelateerde dossiers IKK