Nieuwsbericht

Staatssecretaris gaat met GGD GHOR in overleg over vaste gezichten criterium

Goed nieuws voor de branche! Staatssecretaris Tamara van Ark geeft aan dat de stringente toepassing van het vaste gezichtencriterium niet de bedoeling is geweest van de nieuwe Wet IKK. Dit staat in de schriftelijke reactie op Kamervragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Ark legt daarin uit waarom de passage over uitzonderingssituaties in de huidige AMvB niet is opgenomen in de nieuwe AMvB, die per 1 januari van kracht wordt.
“Met het laten vallen van deze passage in de toelichting van de AMvB is nooit beoogd om overmacht situaties uit te sluiten bij het oordeel van de toezichthouder”, zo luidt haar reactie. Zij gaat in overleg met GGD GHOR om hier helderheid over te scheppen.

Bovenstaande staat op pagina 40 en 41 van de schriftelijke reactie. Bij de behandeling van de begroting zijn ook vragen gesteld over de consequenties van IKK voor de cao (pag. 28), de samenwerking tussen kinderwijs en onderwijs (pag. 18 en pag. 25) en over de toegang tot kinderopvang voor gezinnen waarvan één van de ouders arbeidsongeschikt is (pag. 10).

Het document met de schriftelijke antwoorden vind je hier.

IKK