Modelrapporten GGD beschikbaar

20 december 2017

Modelrapporten GGD beschikbaar

De modelrapporten voor de GGD inspecties in 2018 zijn vrijdag jl. gepubliceerd op de website van de overheid. Het gaat om de rapporten voor de inspectie bij gastouders, gastouderbureaus, buitenschoolse opvang en dagopvang. In de modelrapporten zijn de wijzigingen als gevolg van de Wet IKK verwerkt en ook de wijzigingen van het Besluit basiseisen kwaliteit voorschoolse educatie.

De modelrapporten vind je hier.