Save-the-date: Bijeenkomst met Veilig Thuis voor de regio Utrecht

15 december 2017

Save-the-date: Bijeenkomst met Veilig Thuis voor de regio Utrecht

De Brancheorganisatie Kinderopvang maakt deel uit van de Beweging Tegen Kindermishandeling, samen met BMK, SWN, BOinK, Ouders en Onderwijs en de PO raad. De Beweging tegen Kindermishandeling heeft een actieplan opgesteld. Eén onderdeel van het actieplan is een bijeenkomst over de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis in de provincie Utrecht.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, schooldirecteuren, docenten, locatiemanagers, zorgcoördinatoren en andere professionals werkzaam in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht

Het doel van deze bijeenkomst is vast te stellen wat goed gaat in de onderlinge samenwerking en wat voor verbetering vatbaar is. Uiteindelijk gaat het erom dat kinderopvangcentra en scholen optimaal samenwerken met Veilig Thuis zodat kinderen, die zich in een onveilige situatie bevinden, eerder in het vizier zijn en beter geholpen kunnen worden.

Zet u de bijeenkomst vast in de agenda? De bijeenkomst is op maandag 19 februari 2018 van 14.00 tot 17.00 uur, locatie: Samen Veilig Midden Nederland, Tiberdreef 8, Utrecht.

De uitnodiging met programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt begin januari.