Aanvulling handreiking Juridische vraagstukken harmonisatie

05 december 2017

Aanvulling handreiking Juridische vraagstukken harmonisatie

Onlangs verscheen de handreiking Juridische vraagstukken harmonisatie. Daarin wordt uiteengezet op welke wijze aanbestedingsrecht, subsidierecht en de wetgeving rondom staatssteun van invloed zijn op de manier waarop gemeenten de peuteropvang kunnen organiseren.
Naar aanleiding van de uitspraak van staatssecretaris Van Ark over de mogelijkheid van ‘bijplussen voor werkende ouders’ is een aanvullende notitie geschreven.
De notitie laat de keuzemogelijkheden zien die gemeenten hebben en de overwegingen die een rol (kunnen) spelen bij de invulling van de financiering van peuteropvang. In een helder schema worden inkoop, subsidie (aan een organisatie of aan ouders) en een open-huis-model uitgewerkt. Belangrijk is daarbij dat de invulling van het gekozen financieringsmodel voldoet aan de Europese staatssteunregels.

De keuze voor een financieringsmodel én de ‘inkleuring’ ervan volgt uit de (beleids)visie die een gemeente met betrekking tot de voorschoolse voorzieningen vaststelt. In de notitie wordt beschreven hoe een visie op toegankelijkheid, bereik, keuzevrijheid en kwaliteit leidt tot de verschillende keuzes.

De aanvullende notitie vind je hier.

Gerelateerde dossiers Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk