Vervolg drie uurs regeling

30 november 2017

Vervolg drie uurs regeling

Vorige week berichtten wij op onze site over de ruis die was ontstaan over ons filmpje waarin we uitleggen hoe de drie uurs regeling inzake de BKR uit te voeren. Inmiddels hebben wij het volgende bericht ontvangen van het ministerie van SZW, GGD GHOR (de koepelorganisatie van de GGD en) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten):

Volgens de regelgeving die per 1 januari 2018 ingaat, moeten de exacte tijdstippen voor de 3-uursregeling in het beleidsplan worden vastgelegd. Dit is in de toelichting bij de regelgeving opgenomen. In jullie filmpje wordt over tijdvakken gesproken. Hierdoor kan verwarring bij houders van de kinderopvang ontstaan. Op basis van de regelgeving kan de toezichthouder een dergelijke praktijk mogelijk niet goedkeuren, terwijl een ondernemer in de veronderstelling is aan de regelgeving te voldoen. 

Dit betekent dat als een houder onze handreiking toepast, de uitvoering van de drie uursregeling mogelijk kan worden afgekeurd met alle gevolgen van dien.

Wij betreuren de verwarring ten zeerste. Wij zijn nog steeds van mening dat onze handreiking het doel en de geest van de regelgeving goed verwoordt, namelijk: je mag niet meer dan 3 uur per dag afwijken van de BKR bij een openstelling van 10 uur of meer per dag. Wij kunnen echter niet op de stoel van de toezichthouders en handhavers gaan zitten. Van belang vinden wij dat deze maatregel, net als de andere maatregelen, een bijdrage levert aan kwaliteit(-sverbetering) van de kinderopvang en maatwerk voor ondernemers op kostenneutrale wijze. Wij gaan de uitvoering van het toezicht van deze regel nadrukkelijk op deze criteria volgen.