Landelijk Rapport Kinderopvang van Onderwijsinspectie gepubliceerd

28 november 2017

Landelijk Rapport Kinderopvang van Onderwijsinspectie gepubliceerd

Gemeenten hebben een aantal wettelijke taken met betrekking tot de kinderopvang. Zo moeten ze de GGD’en toezicht laten uitvoeren en handhavend optreden als er tekortkomingen worden vastgesteld. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) is de toezichthoudende instantie op de gemeente wanneer het gaat om het goed uitvoeren van haar aan de Kinderopvang gekoppelde taken. De inspectie doet jaarlijks verslag over hoe de gemeenten hun taken uitvoeren. Vandaag is de Landelijke Rapportage 2016 door de inspectie gepubliceerd.

Opvallend is dat het aantal handhavingsadviezen van de GGD sinds 2014 behoorlijk gedaald is. In 2016 gaf de GGD in 25% van haar onderzoeken het advies om te handhaven, in 2014 was dit nog 35-40%. Tegelijkertijd constateert de inspectie dat er steeds minder gemeenten zijn waar risico’s met betrekking tot toezicht en handhaving te zien zijn.

U kunt het volledige rapport hier vinden.