Nieuwsbericht

Uitwerking IKK-maatregelen en Harmonisatie in de cao’s

Medewerkers en organisaties uit de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk hebben veel vragen over wat er vanaf 2018 gaat gelden aan diploma- en opleidingseisen. FCB geeft op zijn website meer informatie over de uitwerking die de cao-tafels Kinderopvang en W&MD geven aan de Wet IKK en de Wet harmonisatie.

De informatie van FCB vind je hier.

De informatie van FCB is gebaseerd op de meest recente informatie van het ministerie. Zie hiervoor ons bericht van 3 augustus jl.

De IKK-informatie op onze website is op basis van die laatste informatie van SZW geactualiseerd.

Download onderstaande documenten voor up-to-date informatie over de maatregelen IKK.

In het dossier IKK is voor leden ook het meest recente schema met de 21 maatregelen te vinden.

IKK