Bijeenkomst 29 juni: presentatie en praktijkvoorbeelden over de Wet IKK

15 juni 2017

Bijeenkomst 29 juni: presentatie en praktijkvoorbeelden over de Wet IKK

Wat betekent de wet IKK voor de bedrijfsvoering en welke mogelijkheden zijn er om eventuele kosten zoveel mogelijk te dempen?

De Brancheorganisatie Kinderopvang biedt op 29 juni aanstaande exclusief voor haar leden een bijeenkomst aan waarin KEKZ, een advies- en administratiebureau in de kinderopvang, uitgebreid ingaat of de gevolgen van de wet IKK voor de bedrijfsvoering van kinderopvang organisaties. Ook geven zij tekst en uitleg over de IKK-scan, een product dat door hen ontwikkeld is om organisaties snel inzicht te geven in de (financiële) gevolgen van de wet IKK.

Wat gaat er gebeuren tijdens deze bijeenkomst?
KEKZ gaat in op wat de wet IKK inhoudt, wat de gevolgen van de wet IKK zijn voor de bedrijfsvoering, met welke mogelijke extra kosten organisaties rekening moeten houden en welke mogelijkheden er zijn om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Ook behandelen zij een concrete kinderopvangcasus en kunnen organisaties vragen stellen of een casus voorleggen.

Voor wie is deze bijeenkomst interessant?
Voor iedereen die in twee uur een compleet overzicht wil krijgen van wat de wet IKK inhoudt, wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering en welke keuzes je als organisatie kunt maken om eventuele negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken.

Hoe werkt de IKK-scan?
De IKK-scan is een online tool. Als een kinderopvang organisatie zich heeft aangemeld voor de scan, krijgt deze toegang tot een eenvoudige vragenlijst. Ook krijgt de organisatie een duidelijke instructie welke gegevens en cijfers er nodig zijn om de vragenlijst in te kunnen vullen. Via een persoonlijk account kan de organisatie alle gegevens stap voor stap invullen. Nadat alle gegevens zijn ingevoerd, rekent de tool direct uit welke kosten er bij invoering van IKK voor de organisatie zijn en welke oplossingsrichtingen en scenario’s er zijn om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden. Deze analyse, scenario’s en oplossingsrichtingen licht KEKZ vervolgens desgewenst toe in een persoonlijk gesprek.

Wat levert de IKK-scan op?
- Een analyse van de kosten van de wet IKK
- Concrete scenario’s en oplossingsrichtingen
- Financieel overzicht, waarin alle kosten en mogelijke oplossingen overzichtelijk bij elkaar staan

Ervaring
Petra van der Wilt, van directeur-bestuurder bij SKOO (kinderopvang en educatie) heeft ervaring opgedaan met de IKK scan van KEKZ. Zij zegt hierover: ‘De IKK scan was voor ons een manier om, zonder zelf te beschikken over de tijd en capaciteit, met een multidisciplinaire blik  te toetsen wat de consequenties voor onze organisatie zijn van de invoering van de IKK. Waar verwachten we extra kosten? Wat doen we al maar moeten we wellicht beter formaliseren? En waar liggen oplossingsmogelijkheden voor compensatie van de extra kosten? Waar wordt de beschikbare capaciteit benut en waar liggen nog mogelijkheden?

Door precies te weten wat de financiële en beleidsmatige consequenties zijn, kunnen we gaan zoeken naar passende oplossingen en een goede start maken met de voorbereiding. Het is prettig als er iemand meekijkt die het overzicht heeft, er op let dat je niets over het hoofd ziet. Dit voorkomt verrassingen straks en maakt nu ingrijpen mogelijk. Ook is het fijn om over oplossingen te kunnen sparren.

Kortom de scan geeft inzicht, bespaart tijd en helpt bij de voorbereiding op de invoering  van een nieuwe wet die voor elke organisatie weer andere consequenties heeft.

IKK Workshop KEKZ
Locatie: Spant! - Dr. Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB  Bussum
Datum: 29 juni 2017
Tijd: 14:00 - 16:30u