Onafhankelijk onderzoek naar de Waarde van Kinderopvang

Eind november publiceerde Brancheorganisatie Kinderopvang het onderzoek naar de waarde van kinderopvang voor onze maatschappij. Uitgevoerd door het onafhankelijke Sociaal Economisch Onderzoeksbureau (SEO). De belangrijkste conclusies zijn dat kinderopvang leidt tot een hoger inkomen voor moeders, betere schoolprestaties van kinderen en meer kans op werk op latere leeftijd. Ook creëert de overheidsbijdrage aan kinderopvang op de korte termijn een verhoging van het bruto binnenlands product met  4,5 miljard euro en op de lange termijn met 5,2 miljard euro. Het online medium De Correspondent plaatst kanttekeningen bij de onafhankelijkheid van het onderzoeksbureau en de wetenschappelijke bronnen. Onterecht vindt de brancheorganisatie.

“SEO Economisch Onderzoek voert al ruim 65 jaar onafhankelijk toegepast economisch onderzoek uit in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Wij laten onze oren niet hangen naar onze opdrachtgevers. Indien er onderzoeksresultaten zijn die wellicht niet passen in de kraam van de opdrachtgever dan worden die niet verdoezeld. Ook worden ze niet weggelaten uit de samenvatting. Over bronnen valt (wetenschappelijk) te twisten en over uitkomsten ook. Ik blijf van mening dat het rapport een evenwichtig en deugdelijk onderzoeksrapport is dat op geen enkele wijze is gestuurd of ingekleurd door de opdrachtgever”, zegt Lucy Kok, hoofd zorg en zekerheid SEO.

De brancheorganisatie rekent het tot haar taak om in samenwerking met onafhankelijke bureaus en de wetenschap frequent onderzoek te doen. “Twee belangrijkste inzichten die we uit dit onderzoek hebben verkregen is op de eerste plaats het feit dat permanente educatie voor medewerkers in de sector van groot belang is. Hiermee zijn we als branche druk bezig. Daarnaast hebben we onderbouwing verkregen voor het feit dat kinderopvang niet moet worden gezien als een kostenpost, maar als verdienvermogen. Dat helpt bij besluitvorming en toekomstig beleid”, aldus Lex Staal, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang.