Wet harmonisatie en Wet IKK ook door Eerste Kamer aangenomen

Wet harmonisatie en Wet IKK ook door Eerste Kamer aangenomen

De Wet IKK en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn gisteren door de Eerste Kamer aangenomen, zo blijkt uit een nieuwsbericht van de Rijksoverheid. Na een schriftelijke behandeling door de Eerste Kamer waren beide wetten als hamerstuk geagendeerd.

De verdere uitwerking in een AMvB is nog niet aangenomen. De Tweede Kamer heeft de Minister onlangs gevraagd 'hierin geen onomkeerbare stappen te nemen' en eerst de brief van de 5 partijen tot genoegen van de Kamer te behandelen. Lees daarover hier meer.

Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.