Werken met een coachingsplan geeft richting en structuur

Werken met een coachingsplan geeft richting en structuur

Heb je behoefte aan meer structuur in de aanpak van het pedagogisch beleidswerk en coaching in jouw organisatie, maar ontbreekt de tijd en inspiratie om zelf een coachingsplan op te stellen? Maak dan gebruik van het format coachingsplan van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. Het is een ideaal hulpmiddel voor de pedagogisch beleidsmedewerker en coach om meer diepgang te geven aan het werk.

Sinds het beschikbaar stellen van het format eind 2020 is deze veelvuldig aangevraagd en gebruikt. Het format is onlangs voorzien van een update en is op een aantal punten gewijzigd. Onder andere is de extra ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE toegevoegd (deze verplichting geldt per 1 januari 2022).

Kwalitatieve invulling
Werken met een coachingsplan zorgt voor een kwalitatieve invulling van de pedagogisch beleidsontwikkeling en coaching. Het geeft richting en ambitie en het zorgt voor een heldere positionering van jouw functie binnen de organisatie. De verhoging van de pedagogische kwaliteit staat in dit plan centraal. Het plan geeft antwoord op de vragen: hoe en waarom? In de handige jaarkalender zet je jouw doelen om in concrete activiteiten.

Wettelijke kaders
Het coachingsplan helpt je daarnaast om te voldoen aan de wettelijke kaders. Zo is de urenberekening en de verdeling over de locaties opgenomen en is er in de jaarkalender ruimte om jouw urenverantwoording bij te houden.

Aan de slag
Volg de workshop ‘Maak jouw coachingsplan’ en spar met collega pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches over de invulling van jouw coachingsplan. Hoor bijvoorbeeld van anderen welke werkwijze zij hanteren en waarom. Kiezen zij wel/niet voor coaching on the job en wanneer zetten ze in op teamcoaching? Hoe zorgen zij voor de implementatie van nieuw beleid? Luister naar elkaars overwegingen en leer van de ervaringen! Je gaat naar huis met een rugzak vol kennis en inspiratie om jouw coachingsplan voor 2022 te maken. Kijk hier voor meer informatie.

Andere functie er naast
Heb jij naast de functie van pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach nog een andere functie heeft binnen dezelfde organisatie? Bijvoorbeeld als leidinggevende of als pedagogisch medewerker? In de workshop 'Combinatierollen van een PBM en/of PC' gaan we met elkaar op zoek naar de meest ideale invulling. Waar jij zelf nog mee worstelt, heeft een ander misschien al wel op de rit! Het doel van de workshop is om in dit groepsverband tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Kijk hier voor meer informatie.

Vraag hier het Format Pedagogisch Coachingsplan aan

Beleid & Kwaliteit IKK