Week van het Jonge Kind 2016 zoekt sponsoren!

Week van het Jonge Kind 2016 zoekt sponsoren!

Op 8 april 2016 wordt het de 3e keer dat de werkgroep BKA het openingscongres voor de Week van het Jonge Kind organiseert. Het is het startschot voor de Week van het Jonge Kind, die dit jaar van 10 tot 16 april 2016 wordt gehouden.

De week biedt u als ondernemer de gelegenheid om te laten zien wat u binnen uw organisatie doet voor het jonge kind. Een prachtige kans dus om u te profileren als bedrijf aan ouders en aan elkaar als ondernemers.

Voor het congres hebben wij geld nodig. De Gemeente Amsterdam sponsort een substantieel deel van de congreskosten. Panama in Amsterdam stelt haar locatie beschikbaar. Net als vorig jaar vragen we onze collega’s in het land om een vrijwillige bijdrage om het openingscongres en alle communicatie rondom de Week van het Jonge Kind mogelijk te maken! Want de Week van het Jonge Kind is voor iedereen, door iedereen!

Wilt u vermelding op de website, dan hanteren we de volgende staffel:

- organisaties met 1 t/m 5 locaties vragen we een bijdrage van 200 euro
- 6 t/m 10 locaties vragen we een bijdrage van 350 euro; 
- meer dan 10 locaties? Dan vragen we een bijdage van 500 euro.

Door deze bijdragen kunnen we de Week van het Jonge Kind niet alleen tot een succes maken, maar ook financieel haalbaar!
Meer doneren? Dat mag zeker! Mocht er in 2016 geld overblijven, dan komt dat ten goede aan de activiteiten van de Week van het Jonge Kind 2017!

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Kleurig beeldmateriaal! U kunt gebruik maken van exclusief materiaal het logo van de WvhJK, posters en ander beeldmateriaal voor uw eigen website;

  • Een jaar lang in beeld! Vermelding op de website van de week van het Jonge Kind dat uw bedrijf het congres mede mogelijk heeft gemaakt.

  • Een social shoutout! Via sociale media bekendheid dat uw bedrijf het openingscongres mede mogelijk heeft gemaakt. #WvhJK  #dankjewel

  • Een extra warm welkom op het congres in Panama! U kunt zich vanaf half februari inschrijven via de website van de Week van het Jonge Kind.  

  • Een vermelding tijdens het openingscongres dat uw bedrijf het openingscongres mede mogelijk heeft gemaakt.

Geen behoefte aan bovenstaande maar toch meedoen? Een vrijwillige bijdrage 100 euro is zeer welkom.

We hopen dat u, misschien net als vorig jaar, uw bijdrage wilt leveren aan het congres en meedoet met de Week van het Jonge Kind. Dan zien we uw bijdrage graag tegemoet!
Stort uw bijdrage onder vermelding van WvhJK2016 op rekening van Brancheorganisatie Kinderopvang, IBAN: NL61 ABNA 0417 5698 15, BIC=ABNANL2A.

Alvast heel hartelijk dank,
de Werkgroep Pedagogiek en Kwaliteit van de BKA

De Week van het Jonge Kind is een inititatief van een groep ondernemers die werken onder de vlag van de werkgroep BKA - Pedagogiek en Kwaliteit. Zij organiseren het openingscongres op 8 april a.s. in Panama, Amsterdam. De brancheorganisatie ondersteunt het initiatief en verzorgt de administratie voor de werkgroep. Meer informatie: www.weekvanhetjongekind.nl

Werkgroep Amsterdam