Vierogenprincipe BSO uit conceptbesluit IKK!

Vierogenprincipe BSO uit conceptbesluit IKK!

Demissionair minister Asscher heeft aangegeven het vierogenprincipe alleen voor dagopvang en het peuterspeelzaalwerk verplicht te stellen in het veiligheidsplan bij de invoering van het Akkoord IKK. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde kamerstukken waarin de minister een aantal Kamervragen van de vaste commissie SZW beantwoordt. Dat betekent dat voor de BSO het vierogenprincipe niet ingevoerd gaat worden, iets waar de vijfpartijen (BK, BMK, BOinK, SWN en FNV Zorg & Welzijn) per brief aan de Tweede Kamer al dringend om verzocht hadden.


De minister zegt het volgende hierover: “Naar aanleiding van de vragen van de leden van de fracties en de signalen en zorgen uit de sector, heb ik besloten om de motie van de leden Yücel en Ulenbelt niet breed te interpreteren en het conceptbesluit hierop aan te passen. In het besluit zal ik daarom het vierogenprincipe alleen opnemen als verplicht onderdeel van het veiligheidsplan voor de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk en niet voor de buitenschoolse opvang. Ik ga ervan uit dat ik daarmee voldoe aan de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer met betrekking tot het vierogenprincipe.”

De Brancheorganisatie Kinderopvang is logischerwijs verheugd over dit besluit van de minister.