Verzoek aan (geselecteerde) gastouderbureaus: doe mee aan de LKK!

Verzoek aan (geselecteerde) gastouderbureaus: doe mee aan de LKK!

In  het najaar van 2018 wordt de tweede Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) uitgebracht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Sardes en de Universiteit Utrecht.

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het positief dat in het landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang ook de gastouderopvang meegenomen wordt. In de eerste LKK van 2017 was de steekproef onder gastouders helaas niet groot genoeg en dus niet representatief. 

De Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en BMK hebben in maart 2018 een aanbevelingsbrief geschreven aan houders van gastouderbureaus, managers en bemiddelingsmedewerkers met het verzoek medewerking te verlenen aan de tweede meting in 2018. Hier vindt u deze brief. Wij hebben de brief aan de onderzoekers ter beschikking gesteld om mee te kunnen sturen aan de geselecteerde gastouderbureaus.

Als u één van de geselecteerde gastouderbureaus bent, willen wij u vriendelijk verzoeken uw gastouders te stimuleren om mee te werken aan dit onderzoek. Een representatieve steekproef is van groot belang.  Alleen dan zijn de resultaten van het onderzoek relevant en kunnen we meer te weten over de kwaliteit van de gastouderopvang in Nederland, (ook) in vergelijking met de andere opvangsoorten.

Beleid & Kwaliteit Gastouderopvang