Versoepelingen kwaliteitseisen: vul de enquête in voor 15 juni

Versoepelingen kwaliteitseisen: vul de enquête in voor 15 juni

In december 2021 heeft het ministerie van SZW een aantal versoepelingen van specifieke kwaliteitseisen aangekondigd. Deze versoepelingen lopen tot 15 juli 2022. BK en BMK willen graag van hun leden weten hoe deze versoepelingen in de praktijk hebben uitgepakt. Deze informatie kunnen we dan gebruiken in onze discussie met SZW om te bepleiten de versoepelingen ook na 15 juli te handhaven. SZW heeft aangegeven in de loop van de maand juni de Tweede Kamer middels een brief over deze maatregelen nader te informeren.

Graag jullie medewerking aan de onderstaande enquête. Je kunt de enquête invullen tot woensdag 15 juni a.s. 

Start hier de vragenlijst

Beleid & Kwaliteit