UWV: Grote tekorten aan medewerkers kinderopvang in heel Nederland

UWV: Grote tekorten aan medewerkers kinderopvang in heel Nederland

Het UWV heeft de arbeidsmarkt van de kinderopvangsector in kaart gebracht. Op deze spanningsindicator is te zien dat in vrijwel alle regio’s in Nederland de arbeidsmarkt in de kinderopvang zeer krap is. Volgens het UWV is er al enige tijd sprake van een dalend aantal WW’ers, terwijl het aantal vacatures blijft stijgen. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er volgens cijfers van het CBS bijna 5000 nieuwe vacatures in de sector, waarmee het totaal aantal openstaande vacatures oploopt richting de 7000. Voor de kinderopvang schatte onderzoeksbureau ABF het personeelstekort nog op 5.000 medewerkers in 2022, maar dat ligt in werkelijkheid dus hoger.

Als de kabinetsplannen doorgaan om vanaf 2025 de kinderopvang voor 96% te vergoeden, loopt het personeelstekort in de kinderopvang naar verwachting op tot 29.000 in 2031.

Bekijk hier het hele artikel: Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld