Update storing Dienst Justis

Update storing Dienst Justis

In vervolg op ons eerdere bericht over ICT problemen bij Dienst Justis informeren wij onze leden graag over het volgende. BK is in nauw contact met het ministerie van SZW en enkele leden om exact scherp te krijgen wat er aan de hand is en natuurlijk ook om de gevolgen voor onze branche te bespreken. Graag informeren wij jullie over enkele zaken die belangrijk zijn om te weten.

Uitzonderingen
Allereerst is er een nieuwsbericht geplaatst op veranderingenkinderopvang.nl waar een drietal tijdelijke uitzonderingen te lezen staat:

  1. Personen die in het bezit zijn van een geldig VOG maar zich door de storing nog niet hebben kunnen registreren in het PRK mogen op vertoon van hun originele VOG (niet ouder dan 2 maanden) bij de organisatie toch starten en een kopie aan de GGD tonen bij inspecties.
  2. Stagiaires kunnen tijdelijk zonder VOG starten, mits zij geen verantwoordelijkheid dragen en niet alleen zijn met de kinderen.
  3. Huisgenoten van gastouders die sinds 15 oktober jl. 18 jaar zijn geworden, krijgen ook uitstel.

Oorzaak en continue screening
Zowel op de site van Dienst Justis als in de kamerbrief van Minister Dekker is te lezen dat er sprake is van een technische storing in het systeem. Ook geven ze aan dat er met man en macht gewerkt wordt aan de oplossing omdat het voor verschillende branches, waaronder onze branche, wettelijk verplicht is om een VOG te hebben.

Het is belangrijk om te weten dat de continue screening via een zogenoemde work-around gewoon doorloopt.

Personenregister Kinderopvang
Over het PRK hebben ons verschillende berichten bereikt. We zijn daarom samen met het ministeries van SZW in de materie gedoken. Het betreft de situatie dat iemand al geregistreerd is in het PRK en gekoppeld aan een organisatie en nu gekoppeld moet worden aan een andere of extra organisatie.

Zowel het signaal dat het PRK het helemaal niet doet als het signaal dat er geen problemen zijn en alles er tussenin kwam ons ter ore. De situatie is dat het PRK niet stabiel lijkt, maar dat op een later moment opnieuw proberen in te loggen wel kan werken. Dit is verre van ideaal, maar wel belangrijk om te weten, probeer het dus vooral op een later tijdstip nogmaals.

Ook op dit onderwerp houden wij nauw contact met de betreffende instanties en zullen jullie direct informeren bij meer nieuws.

Personenregister Kinderopvang & VOG