Update Coronavirus

Update Coronavirus

Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang volgt het nieuws over de verspreiding van het Coronavirus. In Nederland hebben zich nog geen gevallen van besmetting voorgedaan. Er is dan ook nu geen aanleiding voor het nemen van speciale maatregelen in de kinderopvang. 

Actuele informatie over het Coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM. Die heeft een speciale pagina met informatie over het virus "Actuele informatie over het Coronavirus" en volg de websites van de plaatselijke GGD'en. De BK heeft nadere algemene informatie opgevraagd bij GGD-GHOR, die geeft aan de lokale GGD'en van advies te voorzien.

Uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Beleid & Kwaliteit