Terugblik - Gastouderbureau bijeenkomst

Terugblik - Gastouderbureau bijeenkomst

Wat was het fijn om elkaar na een lange tijd weer eens echt te ontmoeten en elkaar te spreken!

De vragen “Hoe zorgen we ervoor dat het beroep van gastouder als aantrekkelijk wordt gezien, waar ligt de opleidingsbehoefte en kunnen we de instroom van meer gastouders bevorderen?” zijn uitgebreid aan de orde gekomen. Maar ook onderwerpen als verschillende werkwijze van toezichthouders en de tariefstelling van het GO KOT tarief zijn zeker niet geschuwd.

De gastsprekers van deze middag; Job Wieles, beleidsmedewerker bij ministerie van SZW en Pauline el Khoury en Mireille Gemmeke van het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (GGD GHOR) hebben over hun werkzaamheden verteld waarbij er gelegenheid was om vragen te stellen of een reactie te geven. En natuurlijk hier is volop gebruik van gemaakt.

Felix Rottenberg heeft er als gastheer en gespreksleider aan tafel voor gezorgd dat er een mooie interactie plaatsvond tussen de aanwezigen gastouderbureauleden en de gastsprekers aan tafel. Er zijn kritische vragen gesteld, knelpunten en signalen besproken maar vooral ook tips gedeeld en adviezen gegeven.

Hubèr Agterberg, BK-bestuurslid en voorzitter van de adviesraad gastouderopvang, heeft met een heldere presentatie laten zien wat ons bezighoudt. In vogelvlucht is een aantal belangrijke thema’s waar de BK zich, samen met de adviesraad en onze helpdesk medewerker Sylvia Kuiper, voor inspant in beeld gebracht. Door een inkijkje te geven in wat we ook bereikt hebben met elkaar is voor veel leden duidelijk naar voren gekomen dat ook de belangen van de gastouderopvang, goed behartigd worden. Fijn dat we zoveel enthousiaste reacties hierop ontvangen hebben.

Kortom, een middag met een geweldige open sfeer die zeker voor herhaling vatbaar is.

Presentaties
Wil de je presentatie van de BK of SZW nog eens terug zien of ben je benieuwd naar de presentaties, klik dan hier. Let op: om dit te bekijken, moet je ingelogd zijn.

Gastouderopvang