Start van reeks bijeenkomsten over Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang

Start van reeks bijeenkomsten over Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang

Woensdagavond 12 september was de eerste bijeenkomst waarin de “Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang” gepresenteerd werd. In totaal zijn er vier bijeenkomsten gepland. Een grote groep vertegenwoordigers van gastouderbureaus en gastouders waren aanwezig om geïnformeerd te worden over de inhoud, de achtergrond en mogelijk gebruik van dit zelf-evaluatie instrument voor de gastouderopvang.

Ontwikkelaar Mirjam Gevers van het Konhstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam) vertelde hoe de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang tot stand is gekomen, in opdracht van het Kinderopvangfonds en het ministerie van SZW.

Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) is al vanaf 2002 bezig met onderzoek naar de kwaliteit van Kinderopvang. Zij hebben een wetenschappelijk onderbouwd kader ontwikkeld waarmee de vier pedagogische doelen van de kinderopvang, zoals die ook in de wet opgenomen zijn, onderzocht kunnen worden. Om het niet alleen bij onderzoek te laten, zijn met dat kader als basis ook instrumenten ontwikkeld, die door de praktijk gebruikt kunnen worden om zelf te onderzoeken en te evalueren hoe men ervoor staat wat betreft de eigen kwaliteit. Dit zijn de Kwaliteitsmonitor Kinderopvang en de Kwaliteitsmonitor Buitenschoolse Opvang en, sinds begin van dit jaar, de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang.

Mirjam Gevers liet ons zien hoe de kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is opgebouwd. Met de methodes die in het boek zijn opgenomen kunnen alle aspecten, die aantoonbaar en onderbouwd bijdragen aan goede kwaliteit van de gastouderopvang, onder de loep genomen worden. Dit kan een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau samen met de gastouder doen. Maar een gastouder kan met dit boek ook zelfstandig kritisch naar haar eigen functioneren en werkomgeving kijken.

In de tweede helft van de bijeenkomst werd er in twee groepen (gastouderbureaus en gastouders) ingegaan op het gebruik van de kwaliteitsmonitor. In het boek staan handige tools, lijsten die gebruikt kunnen worden en er wordt verwezen naar videomateriaal.  Al met al een compleet, mooi uitgevoerd en praktisch boek. Het was heel leuk om te zien en te horen hoeveel creatieve ideeën er meteen ontstonden in de groep van gastouderbureaus om dit materiaal te gaan gebruiken in hun eigen bemiddelingspraktijk.

Alle aanwezigen kregen het boek “Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang” mee. Het boek is te bestellen via SWP Uitgeverij.

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Woensdag 19 september in Hoogeveen
  • Woensdag 26 september in Haarlem
  • Woensdag 3 oktober in Eindhoven

De kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is ontwikkeld door Mirjam Gevers en Iris Bollen van het  Kohnstamminstituut (Universiteit van Amsterdam) in opdracht van het Kinderopvangfonds en het ministerie van SZW. Een klankbordgroep en een adviesraad hebben de totstandkoming begeleid. Leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben hieraan deel genomen. BOinK heeft de vier avonden georganiseerd, met financiële steun van het Kinderopvangfonds. Dank aan alle partijen die hieraan meegewerkt hebben, niet in de laatste plaats de gastouders zelf, die zich hebben laten filmen en interviewen voor de totstandkoming van dit boek. 

Beleid & Kwaliteit Gastouderopvang