SEO Onderzoek: Kinderen krijgen gelijkere kansen door kinderopvang

SEO Onderzoek: Kinderen krijgen gelijkere kansen door kinderopvang
#BKnieuws

Economisch onderzoek Nederland heeft goede kinderopvang. Vooral laagopgeleide ouders zouden er vaker gebruik van moeten maken, stelt SEO Economisch Onderzoek.

De SER heeft al in 2016 advies uitgebracht over het stelsel van kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen, waarin zij pleitte voor  een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen, dat ouders in staat stelt betaalde arbeid te verrichten, maar ook de ontwikkeling van kinderen centraal staat. Vooral kinderen van laagopgeleide ouders ontwikkelen zich beter als zij op jonge leeftijd naar een kinderopvang van goede kwaliteit gaan.

Onbeantwoorde vragen
Maar een aantal vragen bleven nog wel onbeantwoord. In opdracht van Instituut Gak heeft SEO nader onderzoek gedaan en gekeken naar stelsels van kinderopvang in de landen om ons heen en in hoeverre cultureel bepaalde en sociaal-psychologische factoren en kenmerken van kinderopvang invloed hebben op het gebruik van de kinderopvang.

Als laatste hebben zij zich gebogen over de vraag op welke wijze er in Nederland een robuust stelsel van kinderopvang voor kinderen van nul tot 12 jaar vormgegeven kan worden, met ontwikkelingsmogelijkheden van jonge kinderen en een sluitend dagarrangement voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Eén van de conclusies is dat kinderopvang de kansenongelijkheid tussen kinderen kan terugdringen, aldus SEO. Het belang van kinderopvang moet duidelijker worden, stelt het rapport, vooral onder lageropgeleide ouders.

Doorbreken Kansenongelijkheid
Ook in beleidskringen wordt de kinderopvang te vaak gezien als opvang, zegt Paul Leseman, hoogleraar educatie en pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en lid van de begeleidingscommissie van het SEO-onderzoek. Terwijl kinderopvang ook ongelijkheid kan terugdringen, benadrukt hij.

De kansenongelijkheid tussen kinderen kan doorbroken worden door de kinderopvang. De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is goed in vergelijking met de in omringende landen, met name de interactie tussen begeleider en kind, zo blijkt bijvoorbeeld uit de Monitor Landelijke Kwaliteit Kinderopvang (LKK). 

SEO bepleit dat de kinderopvang toegankelijk zou moeten zijn voor alle kinderen en niet alleen voor kinderen van werkende ouders. Voor kwetsbare wijken moet er volgens SEO een wijkgerichte aanpak komen. De voordelen van een toegankelijker kinderopvangsysteem gaan volgens hoogleraar Leseman lang mee. „Dat slaat over op volgende generaties, die kinderen worden ouders die meer het nut inzien van onderwijs voor hun kinderen.”

Position Paper BK
Ook BK heeft in een position paper in november 2019 betoogd dat de toegankelijkheid van de kinderopvang onder druk staat, met name voor gezinnen met lagere inkomens. In de paper zijn ook maatregelen geformuleerd die helpen om de knelpunten op te lossen.

Beleid & Kwaliteit