Raad van State volgt advies van de BK

Raad van State volgt advies van de BK

In het najaar van 2018 heeft Rens Raemakers (D66) een initiatiefwet ingediend om het mogelijk te maken voor kinderopvangorganisaties om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Zoals gebruikelijk bij een wetsvoorstel heeft de afdeling Advisering van de Raad van State daar advies over gegeven. Dit advies is inmiddels openbaar.

Wij hebben op verzoek van de Raad van State input geleverd over het initiatiefvoorstel. Wij hebben daarbij onder meer aangegeven dat de dalende vaccinatiegraad een maatschappelijk probleem is dat niet door de kinderopvang opgelost kan worden, het creëert een schijnveiligheid. Het wetsvoorstel zou bovendien leiden tot administratieve lasten en een zorgvuldige voorlichtingstraject aan ouders. Hierin moet worden aangegeven dat het beoogde effect van het wetsvoorstel zeer beperkt is. De Raad van State heeft de initiatiefnemer dan ook behoorlijk wat punten meegegeven om het wetsvoorstel aan te vullen.

Tegelijkertijd is, in dezelfde discussie, de BK ook benaderd om aan te schuiven bij Jinek afgelopen maandag om mee te praten over de vaccinatiediscussie. Omdat de gesprekken voornamelijk vanuit ouderperspectief ingestoken zouden worden heeft de redactie uiteindelijk niet gekozen voor de inbreng van de branche. Wij hebben de redactie van Jinek wel voorzien van nuttige informatie, waaronder het bovenstaande advies van de RvS.

Update: naast het wetsvoorstel van Kamerlid Rens Raemakers heeft de staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, inmiddels aangekondigd ook onderzoek naar een vaccinatieplicht - het zogenoemde 'Australische Model' - niet te schuwen, zo meldt het AD dinsdagmiddag.