Prinsjesdag 2019: ‘Kabinet vergeet Haarlemmerolie bij te vullen’

Prinsjesdag 2019: ‘Kabinet vergeet Haarlemmerolie bij te vullen’

De kinderopvang is, zoals wij al vaker hebben gezegd, de haarlemmerolie van de Nederlandse samenleving. Voor veel (werkende) ouders is kinderopvang een essentieel onderdeel in hun leven, kinderopvang biedt kinderen een vertrouwde en professionele omgeving om zich verder te kunnen ontwikkelen. Met grote personeelstekorten, een troonrede die zich sterk richt op de jongere generatie(s) en de sterke behoefte van politiek Nederland om de deeltijdcultuur aan te pakken, liggen investeringen in de kinderopvang voor de hand, maar het kabinet vergeet de olie bij te vullen.

De conclusie die we trekken uit de Prinsjesdagstukken, de Miljoenennota als begeleidend stuk en de Begroting SZW 2020 en de Begroting OCW 2020 als gedetailleerde documenten, is dat er geen nieuwe investering wordt gedaan in de kinderopvang. De verwachting was ook niet dat dit zou gebeuren, er waren geen signalen dat het kabinet voornemens was een extra investering te doen. Het is wat de BK betreft een gemiste kans om niet te investeren in de ontwikkeling van onze jongste generatie en het ontzorgen van hun ouders, juist nu het geld beschikbaar is.

Kerncijfers Begroting SZW
Het kabinet verwacht in 2020 een verdere toename van het gebruik van Kinderopvang – en ook een lichte stijging van het gemiddeld aantal afgenomen uren. Dat betekent dat de uitgaven aan de Kinderopvangtoeslag zullen stijgen, van 3,35 miljard in 2019 naar 3,43 miljard in 2020.

Verder blijkt uit de kerncijfers dat het gemiddelde uurtarief van de Buitenschoolse Opvang € 0,40 boven het maximaal vergoede uurtarief ligt, een jaar geleden ging men nog uit van € 0,15. Hiermee lijkt het kabinet de toegankelijkheid van de kinderopvang steeds verder uit het oog te verliezen, tegen de afspraken bij de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 in. Wij zullen dat in onze gesprekken met het ministerie van SZW uiteraard blijven benadrukken.

Naar aanleiding van de stukken van Prinsjesdag zal ook de Kostenprognose 2020 zo spoedig mogelijk worden aangepast. Daarover zullen we nader berichten op onze website.