Position Paper BK: 'Toegankelijkheid kinderopvang bij vooral lagere inkomens onder druk'

Position Paper BK: 'Toegankelijkheid kinderopvang bij vooral lagere inkomens onder druk'

Voor de Begrotingsbehandeling 2020 Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft de Brancheorganisatie Kinderopvang een position paper geschreven om de toegankelijkheid van de kinderopvang bij de Tweede Kamerleden onder de aandacht te brengen.

De kern van het verhaal: De BK is van mening dat voor goede kwaliteit en goede toegankelijkheid van kinderopvang een solide financieel kader noodzakelijk is voor alle huishoudens en ziet dat met name de lagere inkomens opnieuw geraakt dreigen te worden door te optimistische ramingen van kosten en tarieven. Daarom is ons pleidooi om de toeslagtarieven aan te passen aan de realiteit en zo de brede toegankelijkheid voor alle, maar zeker voor de lage inkomensgroepen te versterken.